gifted-chick.com

Esileht / Ostutingimused

Ostutingimused

ELAMUSED OÜ, registrikoodiga 11693638, Sütiste tee 5-134, 13419 Tallinn (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab ELAMUSED OÜ hallatavas e-poes www.gifted-chick.com tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.
1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

2.1. Kõik kuvatavad Tooted ei pruugi alati laos olemas olla.
2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja koheselt Kliendiga ühendust hiljemalt 1 (ühe) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.
2.3. Kuna iga toode on trükitud käsitsi, siis võib esineda väikesi erinevusi võrreldes kuvatud tootepildiga. Erinevused ei kahanda toote väärtust, pigem teevad need toote unikaalseks.
2.4. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).
2.5. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3. HINNAD

3.1. Kõikide E-poes olevad toodete hinnad on arvestatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.
3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. MAKSEVÕIMALUSED

4.1. Tellimuse eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB Pank, Danske Bank, Nordea Pank), krediitkaardiga (Visa, MasterCard) ja Paypal-iga.
4.2. Makse tegemine toimub väljaspool E-poe keskkonda Maksekeskus AS või Paypal vahendusel.
4.3. E-poe haldajal puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardiandmetele.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning ostjaga võetakse hiljemalt järgmisel tööpäeval ühendust.
5.2. Toodete garanteeritud tarneaeg on 5 tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb toote tarneaeg 1-3 tööpäeva piiresse. Juhul, kui Poe haldaja ei suuda mõnda toodet 5 päevaga tarnida, informeeritakse Klienti sellest koheselt. Soovi korral on Kliendil võimalus tellimus tühistada ja Poe haldaja hüvitab Kliendile tasutud ostusumma.
5.3. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel ostjaga.
5.4. Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviisi vahel.
1. SmartPosti pakiautomaat (Eestis)
2. Omniva pakiautomaat (Eestis)
3. DHL (Euroopas)
4. Omniva (Euroopa ja muud riigid)

6. LEPINGUST TAGANEMINE ENNE POE HALDAJA POOLSET LEPINGU TÄITMIST

6.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@elamused.ee või helistada numbril +372 556 12 377. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
6.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
6.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.
6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus, esitades meile kirjalik tagastusavaldus info@elamused.ee.
7.2. Taganemistähtaeg hakkab kehtima päevast, mil oled saanud toote enda valdusesse.
7.3  Klient peab tagastama saadetise meile hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tagastusavalduse esitamisest.
7.4  Toote tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on alles kõik etiketid.
7.5. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 5 tööpäeva jooksul toote tagastamisest.
7.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.
7.7. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud ise (sh transpordikulu), välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Klient tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).
8.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavatele ettevõtetele.
8.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.
8.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
8.9. Klient annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
8.10. Kleint annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

9. KASUTAMISTINGIMUSED

9.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
9.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.